Dagblad van het Noorden besteedt uitgebreid aandacht aan ‘Sporen door het Hogeland’

Het Dagblad van het Noorden ruimde op 23 maart 2018 een hele pagina uit voor een artikel over het boek ‘Sporen door het Hogeland’. Twee van de initiatiefnemers en makers van het boek, Jan de Boer en Wim Witteveen, werden geïnterviewd over de achtergronden van het boek.

‘Vijf jaar werk hebben de vijf schrijvers en samenstellers er in zitten. In bijna vijfhonderd pagina’s en duizend foto’s reconstrueren ze ontstaan, ontwikkeling en toekomst van de Hogelandlijn.

,,Een monumentaal boek’’, zegt schrijver Jan de Boer zonder valse bescheidenheid over het werk dat hij heeft afgeleverd met co-auteur Louis Stiller en samenstellers Wim Witteveen, Henk van Welzen en Gerard Oostra. Centraal staat één van de laatst overgebleven ‘lokaalspoor’-lijnen die rond de voorlaatste eeuwwisseling ontstonden in het florerende Nederland.

Andere ‘lokaaltjes’ zijn al lang en breed opgedoekt, maar het Hogelandspoor leeft nog altijd. Sterker: nu de lijn aan de vooravond staat van een uitbreiding tot in de Eemshaven, gaat ze een nieuwe toekomst tegemoet. Daarmee profiteert het gebied ook na 125 jaar nog altijd van het pionierswerk van Hermannus Ellens Oving jr..

Als deze Rotterdamse industrieel en staalhandelaar van Groningse origine geen brood had gezien in een aftakking van de in 1884 geopende spoorlijn van Stad naar Delfzijl, was die er vermoedelijk nooit gekomen. Oving gooide zijn volle gewicht in de schaal om de vroede vaderen van de toen nog even talrijke als concurrerende gemeenten in het gebied mee te krijgen in de plannen van zijn Groninger Lokaalspoorweg-Maatschappij.

Het tracé dat zich vanaf Sauwerd met een boog langs tien kleine stationnetjes tot aan Roodeschool slingert, is nog altijd een stille getuige van Ovings moeizaam bevochten compromis. Langs die stationnetjes – in de jaren zeventig stuk voor stuk gesloopt op Baflo na – hebben de schrijvers ook hun boek opgetrokken. Elk daarvan is inspiratiebron voor een thematisch hoofdstuk.”

Hier vindt u de link naar het artikel (deze is alleen toegankelijk als u – digitaal – abonnee bent van het Dagblad van het Noorden).