Juli 1893: de spoorlijn Sauwerd-Roodeschool is bijna klaar

125 jaar geleden, in de maand juli van 1893 was de spoorlijn Sauwerd-Roodeschool bijna klaar, na 1,5 jaar noeste arbeid.
Uit het voortgangsrapport van die maand: ‘De zandaanvoer voor het ballastbed ging deze maand geregeld voort en vorderde tot piket 218. Het afwerken, bezoodden & bezaaien der grondwerken van den spoorweg en overwegen, verder tot piket 208. Behalve op het emplacement te Warffum, is de puinlaag voor de los- & toegangswegen en voorpleinen gereed. Met den aanvoer van grint voor de verdere verharding dier wegen, wordt er begin gemaakt.
Aan het voornemen van den aannemer om de 15e dezer maand met den aanvoer van dekgrind voor het ballastbed te beginnen, kon tot op heden geen gevolg worden gegeven, wegens de lage waterstand op de rivier de IJssel. Toebereidselen worden gemaakt voor het plaatsen der telegraafleiding langs den spoorweg.’